دمین شازل برای اپل سریال می‌سازد/ کار روی زندگینامه نیل آرمسترانگ

دمین شازل

اپل در حال ساخت سریالی است که کارگردانی آن را دمین شازل کارگردان برنده اسکار برای فیلم «لالالند» برعهده دارد.

ادامه خواندن دمین شازل برای اپل سریال می‌سازد/ کار روی زندگینامه نیل آرمسترانگ