«بادهای خاکریز» اهواز را تسخیر کردند/ رضایت از داوران تجسمی فجر

میلاد آخی

میعاد آخی از هنرمندان حاضر در دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ترکیب هیات داوران را رضایت بخش دانست و درباره اثرش توضیح داد.

ادامه خواندن «بادهای خاکریز» اهواز را تسخیر کردند/ رضایت از داوران تجسمی فجر