تخلفات ناشران در سه روز اول نمایشگاه کتاب اندک بوده است

پوستر نمایشگاه کتاب تهران

رئیس کارگروه نظارت بر نشر داخلی نمایشگاه امسال کتاب تهران، میزان تخلفات این بخش از نمایشگاه سی و یکم را اندک اعلام کرد.

ادامه خواندن تخلفات ناشران در سه روز اول نمایشگاه کتاب اندک بوده است

متراژ غرفه ها در سالن کودک نمایشگاه کتاب به روش سنتی مشخص شده است

برزو سریزدی

سریزدی در پاسخ به این که متراژ غرفه های سالن کودک نمایشگاه کتاب چطور مشخص شده گفت: نرم افزاری طراحی شده بود که 30 آیتم را تشخیص می داد اما عمل نکرد و ما به ناچار از روش سنتی بهره بردیم.

برزو سریزدی در گفتگو با خبرنگار مهر به تعداد ناشران شرکت کننده در بخش کودک و نوجوان سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران اشااره و بیان کرد: ما ۲۷۰ غرفه واگذار کرده ایم. بیش از ۵۶ ناشر هم جا مانده بودند که همه در یک فضای ۱۰۰ متری جمع شده و ۱۰۰۰ عنوان کتاب ارائه کرده اند.

ادامه خواندن متراژ غرفه ها در سالن کودک نمایشگاه کتاب به روش سنتی مشخص شده است